perjantai 25. helmikuuta 2011

Englannin NICE-suositus

Alla on allekirjoittaneen tekemä vapaa suomennos Englannissa synnytysten hoidon perustavana olevista kansallisista NICE-suosituksesta 'Intrapartum care: care of healthy women and their babies during childbirth', sivuilta 9-10. Suosituksen on antanut NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) vuonna 2007 ja koko teksti löytyy linkistä http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11837/36280/36280.pdf

'Synnytyspaikka

Naisille tulisi tarjota synnytyspaikkavaihtoehdoiksi kotia, kätilöjohtoista synnytysyksikköä tai lääkärijohtoista yksikköä. Naisia tulisi informoida siitä
  • että synnyttäminen on yleensä hyvin turvallista sekä naiselle että vauvalle
  • että saatavilla oleva tieto synnytyspaikan suunnittelusta ei ole hyvälaatuista, mutta että vaikuttaa siltä, että naisilla jotka synnyttävät kotona tai kätilöjohtoisessa yksikössä on suurempi todennäköisyys normaaliin synnytykseen vähäisemmällä interventioiden määrällä. Meillä ei ole riittävästi informaatiota mahdollisista naiseen tai vauvaan kohdistuvista riskeistä suunniteltuun synnytyspaikkaan liittyen.
  • että lääkärijohtoisessa yksikössä on tarjolla synnytyslääkäreiden, anestesiologien, neonatologien hoito ja muu erikoisosaamista vaativa hoito mukaanlukien epiduraalipuudutus.
  • mitä palveluja on paikallisesti saatavilla, millä todennäköisyydellä tarvitaan siirto lääkärijohtoiseen yksikköön ja kuinka pitkä aika siirtymiseen kuluisi.
  • että jos jotakin menee odottamatta vakavasti pieleen kotisynntyksessä tai kätilöjohtoisen yksikön synnytyksessä, voi lopputulos olla naisen ja vauvan kannalta huonompi kuin siinä tapauksessa, että he olisivat lääkärijohtoisessa yksikössä jossa erikoisosaamista vaativa hoito on saatavilla.
  • että jos hänellä on olemassaoleva sairaus tai hänellä on ollut aiempi komplisoitunut synnytys, hänellä on korkeapi riski kehittää synnytyskomplikaatio seuraavassa synnytyksessään ja häntä kuuluisi neuvoa synnyttämään lääkärijohtoisessa yksikössä.

Kliinisen hallinnointijärjestelmän (suom huom :) 'clinical governance', eräänlainen johtokeskus, jossa on ajankohtainen tieto kaikissa systeemissä tapahtuvista synnytyksistä synnytyspaikasta huolimatta ja josta voidaan tarvittaessa saada apua seuraavalta hoitoportaalta) tulee kattaa kaikki synnytyspaikat.'

Käykäähän lukemassa dokumenttia enemmältikin, Englannissa vaikuttaisi tämän perusteella olevan arvot synnytysten hoidossa kohdillaan!

- Veera

keskiviikko 23. helmikuuta 2011

Kodinomainen synnytyshuoneKuvat on otettu 2010 lakkautetun Tammisaaren synnytysosastolta. 
Kuvat: Kati Molin

Kotisynnytys & KELA

Vuonna 1999 eräs perhe sai elokuussa KELA:sta korvauksen kotisynnytyskuluihin SV127-lomakkeella tehdyllä hakemuksella. Heti syyskuussa perheet saivat hylätyn päätöksen vastaavaan hakemukseen. Kävi ilmi, että jo elokuun lopussa korvaus kotisynnytyskuluihin olikin "lopetettu". 

Kysyin KELA:sta kotisynnytyskulujen korvausta tällä hetkellä. Asiaa selviteltiin useaan kertaan ja alla on saamani vastaus vakuutussihteeriltä. 

"Hei


******

Sairausvakuutuslain mukaan henkilöllä on oikeus saada korvausta tarpeellisen sairaanhoidon kustannuksista sekä raskauden ja synnytyksen aiheuttamista tarpeellisista kustannuksista. Korvausta suoritetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, potilaan terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan.


Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan suosituksen perusteella Kelassa on katsottu, ettei sairaalan ulkopuolella tapahtuvan synnytyksen kustannuksia voida korvata sairausvakuutuksesta. Kotisynnytyksessä ei synnyttäjälle ja syntyvälle lapselle kyetä järjestämään niitä perusedellytyksiä riskitilanteiden hallintaan, jotka voidaan turvata sairaalaolosuhteissa. Kotisynnytyksestä aiheutuvia kustannuksia ei voida pitää sairausvakuutuslaissa tarkoitettuina tarpeellisina kustannuksina.

 
                                             
*******


Vakuutussihteeri"

maanantai 21. helmikuuta 2011

Alle 1000 synnytyksen sairaalat

Stakesilta saamien tietojen mukaan vuonna 2009 alle 1000 synnytyksen synnytysyksiköitä oli

Lkm    Paikka
863     Porvoon aluesairaala
848     Oulaskankaan aluesairaala, Oulainen
841     Mikkelin keskussairaala
780     Kainuun keskussairaala, Kajaani
755     Salon aluesairaala
693     Lohjan sairaala
690     Länsi-Pohjan keskussairaala, Kemi
544     Vammalan aluesairaala
492     Malmin tha ky:n sairaala, Pietarsaari
378     Savonlinnan keskussairaala
350     Raahen seudun terveyskeskus, Raahe
262     Ålands cs, Maarianhamina


Esim. Oulaskankaan synnytysosasto on saanut hyvää palautetta perheiltä synnyttäjälähtöisyydestä, perhehuoneista, kodinomaisesta ja kiireettömästä ilmapiiristä, synnytysvalmennuksista ja tutustumiskäynneistä. Oulaskankaalla on mahdollisuus vesisynnytykseen. Jo vuodesta 1999 lähtien Oulaskankaalla on ollut maan alhaisin sektioprosentti!

Lisää mielipidekirjoituksia

Jyri Esselströmin (ma 24.2.) ja Tiina Oksasen (ti 15.2.) kirjoittamat mielipidekirjoitukset julkaistiin Aamulehdessä. 

sunnuntai 20. helmikuuta 2011

"EU-päätös pyyhkii maarajat hoitoa haluavien tieltä"

Aamulehdessä (20.2.2011) uutisoitiin, että vuonna 2013 saa lähteä muihin EU-maihin hoidettavaksi ja Suomen on maksettava siitä sama hinta kuin kotimaassa. "Muutoksen syynä on maaliskuussa voimaan tuleva EU-direktiivi potilaiden oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa.", sanotaan Aamulehden artikkelissa. Siinä sanotaan myös, että "Direktiivi ei erottele julkisia ja yksityisiä palveluntarjoajia. Siksi lopputulos voi olla, että suomalainen saa ulkomaisella yksityisklinikalla hoitoa kunnallisella asiakasmaksulla. Suomessa yksityinen hoito tulisi paljon kalliimmaksi. Matkat ja majoituksen potilas tosin maksaa itse."    


Sosiaali- ja terveysministeriön Pasi Mustonen on kommentoinut tulevaa muutosta näin: "Uskon, että potilaat haluavat ensisijaisesti hoidon lähellä kotia ja suomeksi." Muutoksen jälkeen ennakkolupa tarvitaan edelleen siinä tapauksessa, että hoito vaatii yöpymistä sairaalassa tai on pitkälle erikoistunutta.

Se miksi kirjoitan aiheesta tänne Missä haluat synnyttää?- blogiin, on tämä jatkuva ristiriitaisuus, jota joka puolelta tulee. Toisaalla annetaan naisten valinnan vapautta korostavia päätöksiä ja lisätään hoitopaikan valinnan vapauksia lailla ja direktiiveillä niin Suomessa kuin EU:ssa ylipäätään, mutta miten käy synnyttävien naisten ja perheiden?! Heidän valinnan vapauttaan rajoitetaan laittamalla synnytysyksiköitä erillaisiin sulkuihin (kesä-, joulu-, viikonloppu-...) ja lakkauttamalla niitä kokonaan. 

Esimerkiksi Tampereella ja Nokialla kaupunki on päättänyt evätä perheiltä Vammalan aluesairaalan valitsemisen synnytyspaikakseen vastoin perheiden toivetta. Näin ollen perheet pakotetaan menemään samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvaan TAYS:iin, joka kärsii jatkuvasta ruuhkasta ja kiireestä. Mielenkiintoisinta tässä on se, että TAYS on päättänyt ohjata pahimman ruuhkan aikaan osan synnyttäjistä Hämeenlinnan aluesairaalan synnytysosastolle. 

Vammalaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiri päätti laittaa viikonloppu-synnytyskiellon, eli lauantaisin ja sunnuntaisin siellä ei saa synnyttää. Mikäli synnytys on kesken, niin nainen siirretään TAYS:iin jatkamaan. Tämä jos mikä on epäinhimillistä synnyttäjää kohtaa. Viikonloppukiellolla saadaan myös aikaan se, ettei perheet välttämättä uskalla valita Vammalaa synnytyspaikakseen sen takia, että pelkää joutuvansa siirretyksi kesken synnytyksen TAYS:iin. 

Ihmetyttää siis todellakin se, että kuinka juuri synnyttävien perheiden kohdalla suuntaus on täysin eri kuin muuten Suomessa ja EU:ssa?! Turvallisuus kysymykseen on turha vedota, koska on todella useilla tutkimuksilla todistettu, että matalan riskin synnyttäjien on yhtä turvallista synnyttää niin kotona kätilön avustuksella tai pienessä synnytysyksikössä kuin suuremmassa sairaalassa! 

-Terhi

torstai 17. helmikuuta 2011

Tiedoite


TIEDOTE 16.2.2011

Julkaisuvapaa 17.2.2011

Missä haluat synnyttää? -kansalaisliike: synnytyksien keskittämisstrategia rikkoo synnyttäjien oikeuksia.

Synnytysten keskittäminen ja päättäjien piittaamattomuus matkasynnytysten lisääntymisestä on saanut naiset ja perheet nousemaan taisteluun pienten synnytysyksiköiden puolesta. Valtakunnallinen 'Missä haluat synnyttää?'  –kansalaisliike kerää kannattajia Facebookissa ja on aloittanut aiheeseen liittyvän sivuston ylläpitämisen. Kansalaisliikkeen tavoitteena on saada päättäjät lopettamaan pienten synnytysyksiköiden alasajo. 

- Yhtään pientä synnytysyksikköä ei ole enää varaa lakkauttaa. Naisilla on oltava oikeus synnytyspaikan valintaan eivätkä matkasynnytykset ole turvallisia, sanoo Veera Gindonis, yksi kansalaisliikkeen perustajista.

EU:n ihmisoikeustuomioistuimen loppuvuodesta 2010 antaman päätöksen mukaan naisen oikeus valita vapaasti synnytyspaikkansa kuuluu perusoikeuksiin. Synnytystä tulisi arvostaa tärkeänä osana perheen elämää. Missä haluat synnyttää? -kansanliikkeen perustajat haluavat liikkeeseen mukaan niin naisia perheineen kuin alan ammattilaisiakin.  

- Nyt ei arvostella kenenkään synnytystapaa, vaan puhutaan kaikkia koskevista perusoikeuksista. Naiset ovat erilaisia, vaihtoehtoja on oltava, sanovat Veera Gindonis ja Terhi Nummi. 

Synnytyspaikkojen keskittämisiä perustellaan turvallisuussyillä ja taloudellisilla seikoilla. Useilla tutkimuksilla ympäri maailmaa on kuitenkin osoitettu, että matalan riskin synnyttäjän synnytys pienessä yksikössä on yhtä turvallinen kuin synnytys isossa sairaalassa.  - Kaikkea ei voi mitata rahassa. Mikään laite ei korvaa kätilön läsnäoloa, eikä lähellä kotia sijaitsevan synnytyspaikan tuomaa turvallisuuden tunnetta kuitata kehoittamalla menemään ajoissa potilashotelliin, toteaa kansanliikkeen perustajiin kuuluva Terhi Nummi. 

Missä haluat synnyttää? -kansalaisliike aikoo järjestää kevään aikana hiljaisen mielenosoituksen pienten synnytysyksiköiden säilyttämisen puolesta. Tarkoituksena on kerätä valokuvia synnyttäjistä ja vauvoista eri synnytyspaikoissa ja tehdä niistä tilataideteos. Lisäksi tavoitteena on kerätä adressi pienten synnytysyksiköiden puolesta ja luovuttaa se sosiaali- ja terveysministerille ja sairaanhoitopiirien hallituksille.  

LISÄTIETOJA:
Veera Gindonis 040-5186114, veera@doula.fi
Helsinki

Terhi Nummi 050-5350952, terhinummi@gmail.com
Tampere

keskiviikko 16. helmikuuta 2011

Äitiyshuollon järjestäminen Suomessa

Stakesin tutkimusprofessori Elina Hemmingin "Äitiyshuollon järjestäminen Suomessa: missä ja kenen toimesta" -esitys on luettavissa täällä. Synnytyssairaaloiden keskittämiseen liittyvän esityksen johtopäätökset on kopioituna tässä: 

"- Ei ole turvallisuussyitä keskittämiselle.
- Vaikutuksia äitiysneuvolatoimintaan: ei ole pohdittu 
- Vaikutuksia alueen/Suomen sairaalalaitokselle: ei ole pohdittu 
- Vaikutuksia vastaanottavien synnytyssairaaloiden toiminnalle: ei ole pohdittu 
- (kokonais) kustannuksia: ei ole selvitetty"
Elina Hemminki

Elina Hemmingin esitys kannattaa lukea! Siellä on mm. kartta nykyisistä synnytyssairaaloista ja kartta tilanteesta, jos suunnitelma alle 1000 synnytyksen sairaaloiden sulkemisesta toteutuu.

Synnytyskustannukset (maa kohtaiset)

*muokattu 17.2.2011*

Suomi 

THL:stä saatu uusin tieto sairaalasynnytysten kustannuksista Suomessa 

Tässä kooste:
- komplisoitunut keisarileikkaus 3716 euroa
- keisarileikkaus ilman komplikaatioita 2367 euroa
- alatiesynnytys, jossa ongelmia 2609 euroa
- ongelmaton alatiesynnytys 1664 euroa
- alatiesynnytys, jossa kohdun kaavinta/sterilointi 3416 euroa 
- alatiesynnytys ja muu synnytykseen liittyvä toimenpide 2594 euroa

Kotisynnytys 
- Suomessa kotisynnytys kustannukset vaihtelevat aikalailla ympäri Suomen. Jokainen kätilö hinnoittelee palvelunsa omalla tavallaan. Esim. hotkut kätilöt saattavat huomioida hinnassa mm. perheen taloudellisen tilanteen.
- Vuonna 2011pääkaupunkiseudulla erään kahden kätilön tiimin hoitama kotisynnytys maksaa perheelle 2000e. Summa sisältää synnytystä edeltävät käynnit, synnytyksen hoidon ja synnytyksen jälkeiset kotikäynnit. Muualla Suomessa voi saada kätilön ja avustajan synnytykseen jopa 1000e:lla sisältäen myös kotikäynnit ennen ja jälkeen synnytyksen.


USA

Childbirth connection:in hintavertailu vuosilta 2007-2008 löytyy täältä.

Vuoden 2007 kooste tässä: 
- birthcenter, ongelmaton alatiesynnytys 1872$ (n.1442e)
- sairaala, ongelmaton alatiesynnytys 8316$ (n. 6405e)
- sairaala, alatiesynnytys, jossa ongelmia 10690$ (n. 8234e)
- keisarileikkaus ilman komplikaatioita 14843$ (n. 11433e)
- komplisoitunut keisarileikkaus 18915$ (n. 14570e)Englanti

Saksa

lauantai 12. helmikuuta 2011

Mielipidekirjoitukset keskustelua avamaan

Helsingin Sanomat julkaisi 12.2.2011 mielipidekirjoitukset aiheeseen liittyen.Aamulehden Lukijalta-palstalla oli 13.2.2011 alla olevat tekstit.


torstai 10. helmikuuta 2011

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 2010

*päivitetty 22.2.2011*

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uunituoreen, loppuvuodesta 2010 antaman päätöksen, mukaan naisen oikeus valita vapaasti synnytyspaikkansa kuuluu perusoikeuksiin ja yksityiselämän kunnioittamisen piiriin. Päätös siis perustui Unkarin viimeaikaisiin tapahtumiin, siellä kun kotisynnytykset on kriminalisoitu ja ainakin yksi niissä avustanut lääkäri pidätetty. Unkaria koskeva päätös on luettavissa kokonaisuudessan TÄÄLLÄ.

Päätös on tärkeä myös suomalaisten kannalta. On ihmisoikeuksien vastaista pakottaa naiset synnyttämään isoissa sairaaloissa, kun muita todellisia vaihtoehtoja ei edes anneta. 

Linkki lehtiuutiseen löytyy TÄSTÄ. Samainen teksti luettavissa tässä alla.

Victory in Strasbourg for the cause of home birth!

December 14, 2010 17:03Today, the European Court of Human Rights in Strasbourg handed down a judgment in which it holds that the Hungarian state has violated the “right to respect for private life” guaranteed by the European Convention on Human Rights.

Exactly one year ago today, a pregnant Hungarian woman applied to the European Court of Human Rights. In her claim, the complainant alleged that the Hungarian state had violated her right to the respect of her private life by threatening midwives with sanctions and thus effectively preventing her from choosing to give birth at home

The complainant was represented by the HCLU’s attorney, Dr. Tamás Fazekas.
In its decision announced on 14 December 2010, the Court, in a decision of 6 against 1, held that the failure of the Hungarian state to regulate the issue results in a violation of the right to privacy guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights. A joint concurring judgment was submitted by Judges Sajó and Tulkens, while Judge Popovic wrote a dissenting opinion.

(1) The Court held that the right to respect for private life includes the right to choose the circumstances of birth.

(2) The Judges argued that the section of the Government Decree that imposes fines on midwives assisting at home births constitutes an interference in the exercise of the rights of the complainant and of similarly situated pregnant mothers.

(3) According to the Court’s opinion, the threat of sanctions – along with the absence of a specialised, comprehensive regulation in this area – are detrimental to the complainant’s ability to choose home birth. This in turn constitutes a violation of the legal security for the exercise of privacy rights, and in particular, violates the principle of legal certainty.

“We find this judgment to be very important”, stated Dr. Tamás Fazekas, attorney for HCLU, “because this means that, so long as Hungary fails to enact legislation regulating home birth, and so long as professionals assisting at out-of-institution births are unable to obtain a license for their work, Hungary is in violation of the European Convention on Human Rights”. 

Artikkelit netissä

 *päivitetty 2.6.2011*

Valtakunnan mediassa
- Synnytysten keskittäminen ei tuo terveyttä 24.5.2011
- Terveyspiiri jatkaisi synnytyksiä Oulaisissa 16.2.2011
- Paljonko Pirkanmaalla on matkasynnytyksiä? 8.2.2011
- Entistä useampi vauva syntyy matkalla sairaalaan 6.2.2011
- Synnytystoiminta halutaan samanlaiseksi koko maassa 6.2.2011
- Nokialainen ei pääse enää Vammalaan synnyttämään 1.2.2011
- Kalajokilaakso: Yösynnytys ei ole pikku juttu 29.1.2011
Synnytysten keskittämiselle huutia Länsi-Pohjasta 27.1.2011

- Synnytysosaston lakkautus ei tuonut säästöjä 2.11.2010
- Taas vainotaan 7.5.2010

- Oulaskankaan synnytyssairaala menestyi kyselyssä 30.11.2009
- Synnytykset yhä harvempiin käsiin 5.9.2009
- Terve vauva syntyi auton takapenkillä 24.8.2009
- Synnytysosastoja halutaan karsia 24.7.2009
- Taivalkoskelaisäiti synnytti ambulanssissa 8.4.2009

- HUS kohisee nyt synnytyksistä 19.11.2008
- Valpas tuomitsee synnytyssairaaoiden keskittämisen 14.10.2008

- Synnyttäjien matkat pidentymässä 26.10.2003

Alan julkaisuissa
- Pienet yksiköt ovat joutumassa ahtaalle 6.5.2011
- Synnytysyksikköjä lakkautusuhan alla 2010
- Synnytyspaikka on osa synnytyskulttuurin kehitystä 1997

Aikaisempia kannanottoja ja tekstejä aiheesta
- Synnytysten keskittäminen - ainako turvallista, edullista ja järkevää? 3.5.2011
- Tiedän paikan armahan 3.2.2011
- Syntymää, synnyttämistä ja KAPINAA 6.12.2008
- Saako täällä synnyttää? 17.10.2008
- Kätilöliiton kannanotto 10.10.2008
- Väitöskirja synnytyksen valinnoista 2001

Mielipidekirjoitus 9.2.2011

Tammikuussa 2001 Helsingin yliopistossa tarkastettiin STAKESin tutkijalääkäri Kirsi Viisaisen väitöskirja "Synnytyshoidon valintoja - missä voi synnyttää". Väitöskirja käsitteli synnytyspaikan valintaa paitsi terveydenhuollon ja sosiaalitieteellisenä kysymyksenä, myös yksilön valinnanvapauden kannalta.

Tanskalaisen vastaväittäjän, professori Finn Kamper-Jörgensenin mukaan Suomen synnytyskulttuuri oli pohjoismaiden konservatiivisinta. Hän totesikin, että täkäläisiä käytäntöjä tuntuvat yhä sanelevan entisen Itä-Saksan mallit.

Kymmenen vuotta on kulunut, mutta onko mikään muuttunut? Pieniä synnytysyksiköitä on suljettu yhä kiihtyvällä tahdilla, jopa Länsi-Uudenmaan aluesairaala Tammisaaressa, joka oli WHO:n tunnustuksen saanut perhekeskeisen ja vauvamyönteisen synnytysten hoidon edelläkävijä.

Viisaisen väitöskirjaan liittyvät julkaisut ovat edelleen ajankohtaisia. Viisainen huomasi jo tuolloin matkasynnytysten määrän lisääntyneen sitä mukaa, kun pieniä synnytysyksiköitä lakkautettiin ja synnytyksiä keskitettiin suuriin sairaaloihin.

Tutkimuksessa verrattiin myös synnytysten hoitotuloksia eri sairaalatyypeissä.Väitöskirjan mukaan pienet yksiköt ovat yhtä turvallisia kuin suuretkin, jos järjestelmän porrastus toimii.

Tätä päätelmää tukevat myös UNICEF:in ja WHO:n laatimat Baby-Friendly ja Mother-Friendly-kriteerit, jotka yhdistettiin yhteistyössä IMBCO:n (The International Mother Baby Childbirth Organization) kanssa. Työryhmän julkaisu ”10 askelta optimaalisiin äitiyshuoltopalveluihin” perustuu 163 maassa tehtyihin äitiyshuollon seurantatutkimuksiin, ja sitä ovat olleet luomassa asiantuntijat kaikkialla maailmassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan tulisi pyrkiä vähintään tuhannen synnytyksen yksiköihin vuositasolla. Tämän mukaan pienimmissä yksiköissä ei henkilökunnalle kerry riittävästi rutiinia. Rutiinia olisi toki helpompi kartuttaa, mikäli naiset saisivat itse valinnoillaan lisätä
pienten yksiköiden synnytysmääriä.

Islannissa koko maan väkiluku vastaa suunnilleen Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä. Maassa syntyy vuosittain reilut 4000 lasta. Suomalaisella politiikalla Islannin synnytyksiä hoidettaisiin enää vain Reykjavikin yiopistosairaalassa. Valtaosa eli n.70% synnytyksistä tapahtuukin Reykjavikissa. Akureyrissa synnyttää n. 10% naisista. Yksiköitä, joissa on noin 50 synnytystä vuodessa ovat Keflavik, Akranes, Selfoss, Neskaupstadur ja Isafjordur. Näiden lisäksi muualla tapahtuneita synnytyksiä on koko maassa lähes 2%.

Islannin perinataaikuolleisuus on 5,7 lasta tuhatta syntynyttä kohti, eli sama kuin Suomella, Ruotsilla, Norjalla ja Japanilla. Islannin vanhan lain mukaan naisilla on oikeus päättää synnytyspaikkansa. Pienten yksiköiden ammattitaitoa vaalitaan siten, että henkilökunta osallistuu säännöllisesti täydennyskoulutukseen ja käytännön harjoitteluun Reykjavikissa.

Jos meillä pienen sairaaalan ammattitaitoisten kätilöiden ja lääkärien osaamista pidetään riittämättömänä, on suorastaan liikuttavaa luottamusta ambulanssien ensihoitajien taitoihin puhua ambulanssien ”synnytysvalmiudesta”.

Ambulanssien ensihoitajien synnytyskoulusta ei voi edes rinnastaa kätilöiden ammattitaitoon. Aluesairaaloiden kätilöillä on 4,5 vuoden ammattikoulutus ja vuosien käytännön kokemus, vaikka synnytysten vuositahti olisi alle 1000.

Kaikilla pitkämatkalaisilla ei ole turvanaan edes sitä ambulanssia, vaan vauvoja syntyy henklöautoihin, takseihin ja sairaaloiden ovensuihin. Voiko kukaan edes kuvitella matkalla tapahtuvan synnytyksen mukanaan tuomaa stressiä, pelkoa ja kivunlievityksen olemattomuutta? Kätilö on synnyttäjän paras tuki, tietopankki ja turva. Ilman asiantuntevaa kätilöä ei saisi yksikään nainen joutua synnyttämään.

Jopa teuraskarjan kuljettamista säätelevät lait ja asetukset. Synnytyttävää naista sen sijaan voidaan nakella miten vain ja minne vain.

Kirjoittanut: Hanna Hirvonen

Mielipidekirjoitus 8.2.2011

Suomen synnytyskulttuuri tuuliajolla

Mediassa on viime aikoina uutisoitu pienten sairaaloiden sulkemisista,
synnytysten keskittämisistä isoihin yksiköihin ja keskittämisistä
johtuvien matkasynnytyksien lisääntymisestä (KS 31.1. ja AL 7.2). Myös
YLE tv2 näytti hiljattain dokumentin Synnytysten loppu, jossa
käsiteltiin perhelähtöisen synnytystenhoidon edelläkävijän,
Tammisaaren synnytysosaston sulkemista.

Suomen synnytyskulttuurin suunta on huolestuttava. Synnytyskokemuksen
kannalta tärkeiden synnytysvalmennusten toteutus on monissa kunnissa
riittämätöntä tai karsittu taloudellisista syistä kokonaan pois,
synnytykset halutaan keskittää muutamiin isoihin laitoksiin,
matkasynnytykset lisääntyvät, synnytykset ovat entistä
toimenpidekeskeisempiä ja niiden kulkuun puututaan turhaan yhä
useammin. Stakesin 2009-2010 sairaalakohtaiset tilastot
synnytystoimenpiteistä kertoo liian rajuista eroista sairaaloiden
väleillä ja jo pelkästään Tammisaaren synnytysosaston sulkeminen
vahingoitti Suomen synnytyskulttuuria anteeksiantamattomasti ja
korvaamattomasti. Miksi Suomessa ollaan menossa täysin päin vastaiseen
suuntaan kuin muissa Pohjoismaissa tai muualla Euroopassa?

Toisin kuin muualla maailmalla, Suomessa synnyttäjille ei haluta antaa
vaihtoehtoja synnytyspaikkojen suhteen, vaan ne vähäisetkin karsitaan
pois ja synnyttäjät ajetaan isoihin laitoksiin synnyttämään
liukuhihnalla aivan kuin synnyttäminen ja synnyttäjät olisivat
joutuneet ”tehotuotantoon”. Jos tulevaisuuden visio on se, että
synnyttäjät odottavat potilashotelleissa isojen sairaaloiden
synnytyskoneistoon pääsemistä ja synnyttävät letkuihin ja piuhoihin
sidottuina, sänkyyn puudutettuina ja kätilöt seuraavat synnytyksen
edistymistä kanslian monitoreista, niin ei kiitos! Sitä me synnyttäjät
emme halua, eikä se vastaa millään tapaa synnyttävien perheiden
tarpeisiin.

Perheet haluavat mahdollisuuden valita miten ja millaisessa paikassa
he saavat ottaa vastaan perheensä uuden jäsenen. Perheet haluavat
perhelähtöistä kohtaamista rauhallisessa ja kodinomaisessa
ympäristössä, jossa kätilöillä on aikaa olla läsnä niin ennen ja
jälkeen synnytyksen kuin sen aikanakin. Tämä on mahdollista toteuttaa
turvallisuudesta tinkimättä, jos niin halutaan. Nyt olisi kuntien
päättäjien, sairaanhoitopiirien johdon ja ruohonjuuritason
henkilökunnan aika vastata vihdoin perheiden tarpeisiin ja alkaa
toteuttaa niin neuvoloissa kuin synnytysyksiköissä vauva- ja
perhemyönteisempää synnytyskulttuuria!

Kirjoittanut: Terhi Nummi

keskiviikko 9. helmikuuta 2011

Kansalaisliike käynnistyy!

Ainutlaatuisen edelläkävijän, Tammisaaren synnytysosaston sulkeminen ja siitä tehdyn Synnytysten loppu -dokumentin näkeminen on saanut monet naiset, perheet ja alan ammattilaiset huomaamaan synnytyspaikan merkityksen ja valinnan mahdollisuuden tärkeyden. Suomessa on yhä pieniä synnytysyksiköitä, joissa tehdään arvokasta työtä jatkuvan lakkautusuhan alla. Pienet synnytysyksiköt on vihdoin jätettävä rauhaan!

Tälle sivustolle on tarkotus koota runsaasti materiaalia, lausuntoja, tutkimusviitteitä, ym. pienten synnytysyksiköiden säilyttämisen, vaihtoehtojen monipuolisuuden ja synnytyspaikan valitsemisen oikeuden puolesta. Missä haluat synnyttää? -kansalaisliike löytyy jatkossa myös Facebookista.

Nyt rohkeasti mukaan säilyttämään tärkeä osa Suomen synnytyskulttuuria!