maanantai 13. kesäkuuta 2011

STM:n tuore raportti julkaistu

 STM:n selvityshenkilön Anna-Maija Tapperin raportti liittyen synnytysten keskittämiseen on luettavissa internetissä. Raporttia pääsee lukemaan alla olevasta linkistä. 


Synnytyspalveluiden valtakunnallinen toteuttaminen

Alla lainaus ko. raportista.
 
"Synnytysten hoitoa järjestettäessä joudutaan ottamaan huomioon, kuinka paljon voimavaroja on käytettävissä ja kuinka ne voidaan jakaa, jotta kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuu. Tavoitteena on oltava se, että palvelut ovat helposti saatavilla ja ne vastaavat perheiden tarpeita ja odotuksia.

Raportissa käydään läpi synnytystoiminnan kehitystä Suomessa ja tulevia haasteita alueellisen väestökehityksen valossa. Kansainvälisten mittarien kuten perinataalikuolleisuuden perusteella äitiyshuolto ja synnytystoiminta ovat Suomessa erittäin onnistunutta. Tätä suotuisaa kehitystä ei rakennemuutoksin saa vaarantaa. Palveluita järjestettäessä on otettava huomioon väestölliset, alueelliset ja kielelliset erityispiirteet sekä yksilöiden erilaiset tarpeet. Tavoitteena tulee olla pyrkimys palveluiden kokonaisvaltaiseen tuottamiseen potilaalle, ottaen huomioon sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon että tarvittavin osin myös sosiaalitoimen toimijat.

Raportin mukaan kansallista sekä yliopistosairaalapiirien erityisvastuualueiden ohjausta ja koordinointia tulisi lisätä järjestämissopimuksin. Synnytyspalveluita tulee tuottaa potilaskeskeisesti yli organisaatiorajojen. Synnytyssairaaloiden äitiyspoliklinikoiden ja alueiden neuvoloiden yhteistyötä tulee tiivistää ja pyrkiä erikoisosaajien yhteiskäyttöön sekä konsultaatiomahdollisuuksien lisäämiseen. Erityisen tärkeäksi tämä muodostuu niissä paikoissa, joissa erikoisosaajista on pulaa, sekä siellä missä välimatkat synnytyssairaalaan ovat pitkät.

Synnytysyksikön minimivaatimuksena tulee olla ympärivuorokautinen hätäsektiovalmius. Riskisynnytyksiä ja pienten keskosten hoitoa tulee keskittää yliopistosairaaloihin. Niukkenevat henkilöstöresurssit ja lisääntynyt ammattihenkilöiden puute varsinkin päivystysaikana tulevat olemaan lähitulevaisuudessa määräävin tekijä suunniteltaessa synnytyspalveluverkkoa. Yliopistosairaalapiirin erityisvastuualueen tulee valmistella alueellaan yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja synnytysyksiköiden kanssa varautumis- ja kustannussuunnitelma pienimpien yksiköiden synnytysten muualle siirtymisen varalta huomioiden maantieteelliset olosuhteet, väestöennusteet, potilaiden vapaa liikkuvuus, kielelliset oikeudet sekä oman alueen yli ulottuvat työssäkäyntialueet."

Raportin selvityshenkilö Anna-Maija Tapper on HUS, Hyks:n Vs. osastonylilääkäri naistentautien ja synnytystentoimialalta. 

torstai 2. kesäkuuta 2011

Uusi tutkimus julkaistu!

THL julkaisi 24.5.2011 uuden synnytysten keskittämisiä koskevan tutkimuksen tulokset. 

´Synnytysten keskittäminen nykyistä harvempiin sairaaloihin ei saa tukea terveydellisistä perusteista. Juuri julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että Suomen synnytysjärjestelmä toimii nykyisessä mallissaan hyvin. Tällä hetkellä järjestelmä perustuu vastuualueisiin ja aktiiviseen lähetekäytäntöön.

THL:n tutkimusprofessori Elina Hemmingin mukaan tulokset eivät tue ajatusta siitä, että keskittämisen lisääminen olisi eduksi äitien tai lasten terveydelle. Vaikutuksia muuhun hoitojärjestelmään ja kustannuksiin ei tässä tutkimuksessa selvitetty. ”Synnytystoiminnan lopettamisella sairaalassa voi olla vaikutuksia äitiyspoliklinikkatoimintaan ja sitä kautta äitiysneuvoloiden toimintaan, henkilöstön saatavuuteen ja kustannuksiin. Pitkät matkat ja vanhempien huoli sairaalan ehtimisestä voivat vaikuttaa epäedullisesti raskauden ja synnytyksen aikana. Nämä näkökohdat vaativat vielä lisäselvitystä”, Hemminki toteaa´ 

Lainaus on THL:n tiedotteesta, joka löytyy kokonaisuudessaan täältä:  http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=25573 


Tutkimustuloksista uutisoitiin monessa paikassa, kuten esim. YLEn sivuilla: Synnytysten keskittäminen ei tuo terveyttä .

************


Päivitetty lista aiemmista nettiartikkeleista löytyy TÄÄLTÄ.