tiistai 25. syyskuuta 2012

Kiirellisen hoidon perusteet ja päivystyksen edellytykset

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

on parhaillaan lausunto kierroksella. Siinä puhutaan myös synnytystenhoidosta:

13 §
Naistentaudit, synnytykset ja lastentaudit
Synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on oltava välitön valmius sikiön, vastasyntyneen lapsen ja synnyttäjän hoidon tarpeen arviointiin ja välittömästi tarvittavaan hoitoon, tehostettuun seurantaan sekä hoitoon liittyviin laboratoriotutkimuksiin ja verensiirtoihin.
Toimintayksikössä on oltava välittömästi saatavilla naistentautien- ja synnytysten sekä anestesiologian erikoislääkärit tai synnytysten hoitoon ja nukutuksiin hyvin perehtyneet lääkärit.
Synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on oltava riittävästi kätilöitä ja leikkausta avustavaa henkilökuntaa sekä tarvittavat tilat, välineet ja laitteet, jotta kiireelliset hoidot voidaan toteuttaa välittömästi. Lastenlääkärin tai lastentautien hoitoon hyvin perehtyneen lääkärin nopea saatavuus on turvattava. Sairaalalla on oltava valmius synnyttäjän tai vastasyntyneen siirtämisestä tarvittaessa vaativan erikoissairaanhoidon yksikköön.
Jos synnytyksiä hoitavaan toimintayksikköön on keskitetty riskiryhmien hoito, vastasyntyneiden hoitoon perehtyneen lastenlääkärin on oltava välittömässä valmiudessa antamaan hoitoa vastasyntyneelle.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti